2007-ben részt vettem egy nepáli zarándokúton, amely megváltoztatta a világhoz való hozzáállásomat, az értékrendemet.
Láttam, megtapasztaltam, hogy milyen a "nincsből adni", hogy mennyire más értékek a fontosak, mennyire nem a pénz körül forog minden.
Lenyűgözött,az emberek természetessége, segítőkészsége, kedvessége, egy lélekben is színesebb világ tárult fel előttem.
Még jobban előtérbe került számomra az emberi lélek, a láthatatlan értékek. Megerősítette bennem, hogy a túlzott fizikai értékek nélkül is létezik boldogság.
Ez meghatározó élmény volt számomra. Egy hirtelen jött gondolat után kezdtem el festeni 2011-ben.
Úgy éreztem, ami bennem van, érzelem, gondolat....azt valamilyen látható formában a felszínre kell hoznom.
Rájöttem: ez az, amit kerestem, ami még hiányzott. Arról festek, ami megérint.
Csak festettem, ahogy jött. Semmit nem tudtam a festékekről, oldószerekről, technikákról........
Valamivel később megismertem Rádóczy Gyarmathy Gábort, aki vállalta, hogy tanít.
Az elején kezdtük, az alapoktól és haladtunk sorba ....
Közben megtapasztaltam, hogy az alkotásokkal, amit más is láthat... egyre többet mutatok magamból.
Ennek is két oldala van. Vannak előnyei, pozitívumai és vannak a fájó pontok.
Mindkettőt meg kell tanulni a helyén kezelni. Ez volt talán a legnehezebb. És nagyon fontos része az egésznek.
Gábor számomra az igazi "Mester" aki a festésen túl ezeket a helyzeteket is segített feldolgozni. Ebben is segített, tanított, felkészített rá.
3 évig intenzíven tanultam nála. Hálás vagyok, amit kaptam tőle, amit kihozott belőlem!
Márfy Gabriella figurális festő, olajjal fest. Előszeretettel portrékat, állatportrékat és főleg lovakat fest.
Képei realisztikusak. Számos önálló és csoportos kiállításon vett részt Budapesten és vidéken.
Képei megtalálhatók úgy hazai gyűjtőknél mind Erdélyben, Indiában.  

 In 2007 I took part in a pilgrimage to Nepal that changed my attitude, my value system given the world.
I saw, I experienced how "to give from nothing", how different values are important.
I was fascinated by the naturalness, helpfulness, kindness of people, a more colorful world opened in my mind.
The human soul, the invisible values, became even more important to me.
All these confirmed to me that there is happiness without excessive physical values. It was a decisive experience for me.
After a sudden thought I started painting in 2011. I felt what was inside me, emotion, thought I have to bring it to the surface in some visible form.
I realized this was what I was looking for, which was still missing. I'm painting what touches me.
I just painted it as it came. I knew nothing about paints, solvents, techniques ........
A little later I got to know Gábor Rádóczy Gyarmaty, artist painter who accepted to teach me.
We started from the beginning, from the basics and progressing step by step.
Meanwhile, I have experienced that with the works that others can see ... I show myself more and more.
It also has two sides. There are advantages, benefits and aching points.
Both have to be learned to handle in place. It was probably the hardest. And it's a very important part of it all.
Gábor for me is the real "Master" who, in addition helped me to process these situations. He also helped, taught and trained me.
I studied with him intensely for 3 years. I am grateful for what I have received from him!
Gabriella Márfy is a figural painter working with oil. She paints portraits, animal portraits and horses in particular.
Her paintings are realistic. She has participated in many solo and group exhibitions in Budapest and in the countryside.

Her works can be found both at domestic and abroad collectors.


        

 All Art On Line .com


Advertising
José Galvan GalleryMenu
Click here to submit your site to the José Galvan's Directory

World map of all the Artists

José Galvan's Directory Arts Montmartre ParisOur Twitter page

Our VK page

Email the Webmaster

Lastest sites added to the José Galvan's Directory

José Galvan's exhibition on ArtsCad.com

Publicité
Country
Brazil-Artistas
Africa-South-Artists
Albania-Artists
Algeria-Artists
Argentina-Artistas
Argentina-Galeria
Argentina-Portal
Australia-Artists
Austria-Artists
Azerbaijan-Artists
Banderas-José-Galvan
Bangladesh-Artists
Banners-Directory-World-Arts
Belarus-Artists
Belgium-Artists
Bolivia-Artistas
Brazil-Artistas
Bulgaria-Artists
Canada-Artists
Canada-Gallery
Chili-Artistas
China-Artists
China-Gallery
Colombia-Artistas
Costa Rica-Artistas
Croatia-Artists
Czech Republic-Artists
Denmark-Artists
Denmark-Gallery
Directory-World-Arts
Ecuador-Artistas
Egypt-Artists
Engines-Research
England-Artists
England-Gallery
España- Art & Design Online Shop
España-Artistas
España-Galería
España-Museo
Estonia-Artists
Estonia-International-Union-of-artists
Finland-Artists
French-Montmartre-Paris
Georgia-Artists
Germany-Gallery
Germany-Künstler
Greece-Artists
Holland-Artists
Hungary-Artists-Fan
Hungary-Artists-Professional
India-Artists
India-Gallery
Indonesia-Artists
Iran-Artists
Irland-Artists
Israel-Artists
Israel-Social-Network
Italia-Artisti
Italia-Galleria
Italia Portale Arte
Japan-Artists
Korea South Arts
Latvia-Artist
Links-Partners-Galvan
Lithuania-Artists
México-Artistas
México-Galeria
Moldova-Artists
Morocco-Artists
Nederlands Antilles
Netherlands-Artiesten
New Zealand-Artists
Northern-Ireland
Orkney-Artists
Perú-Galeria
Philippines-Artists
Poland-Artists
Porto-Rico-United-States
Portugal-Artistas
Portugal-Portal
Romania-Artists
Romania-Gallery
Root Topsite
Russia-Artists
Saudi-Arabia-Artists
Scotland-Artists
Serbia-Artists
Slovakia-Artists
Slovenia-Artists
South Africa-Artists
Sweden-Artists
Switzerland-Artists
Switzerland-Gallery
Taiwan-Artists
Thailand-Artists
Turkey-Artists
Ukraine-Artists
Ukraine-Gallery
United States-Artists
United States-Artists
United States-Directories
United States-Gallery
Uruguay-Artistas
Uzbekistan-Artists
Venezuela-Artistas
Wales-Artists


File Attachment Icon
T-710842.jpg