1983-ban születtem Nyíregyházán. A rajzolás és a festészet már gyerekkorom óta jelen van az életemben és ez idővel egyre fontosabbá vált számomra. Szülővárosomban kezdtem el foglalkozni először a festészettel Székhelyi Edith festőművész segítségével.

Nyíregyházán az ottani Művészeti Középiskola és Kollégiumba jártam 1997 és 2001 között. Itt díszítő szobrászként végeztem egy kitűnő szobrász, Zagyva László mellett. Nagyon szerettem a szobrászatot, azonban mégis jobban vonzott a festészet és grafika (néhány képemre kiül a szobrászat iránti szeretetem is). A szakmai érettségi után maradtam még ötödévben itt ebben az intézetben, ahol festészetet és grafikát tanultam Horváth János és Vikár István irányítása alatt. Sok új anyaggal és technikával megismerkedtem, amelyek később jó alapot nyújtottak néhány munkámhoz. Miután befejeztem a középiskolát, Budapestre majd Sopronba költöztem. Itt egy évig jártam a Nyugat- Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetébe, felvételi előkészítő tanfolyamára ahol csomagolás- és a bútortervezéssel ismerkedtem. A főiskola előtt lehetőségem volt több új szakmába is bele tanulni és dolgozni is benne. Két évig dolgoztam Tiffany üvegesként és keramikusként. 2005-ben sikeres felvételi vizsgát tettem a Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Karára, és itt, mint Rajz-és vizuális kommunikáció szakos tanár végeztem 2009-ben. A főiskola alatt több alkotó táborban is részt vettem, ahol az akvarell festészettel barátkoztam.

2010-ben megnyithattam Nyíregyházán első önálló tárlatomat „Nők a képzőművészetben” címmel. Itt akvarell és Tiffany képeim voltak kiállítva. Azóta több könyvben is megjelentek illusztrációim, jelenleg most is illusztrálok és részt vehettem jó néhány önálló és csoportos kiállításon is.

Lassan már két éve a ceruzarajzokat részesítem előnyben. Amikor rajzolok, kizárom a külvilágot ésmindenmegszűnik körülöttem létezni… csak a papír és a ceruza van.

2012 tavaszán részt vettem egy internetes nemzetközi versenyen: International Watercolor Society Art Contest-en (Törökország), ahol több ezer versenyző közül II. helyezést értem el Döbbenet című grafikámmal. Nagyon sok kihívást és lehetőséget látok még a rajzolásban, de 2013-ban elkezdtem foglalkozni az olajfestéssel is. Most ezzel a két technikával dolgozom, de kacérkodom, hogy vissza térek eredeti szakmám, a szobrászat világába is.”

"I was born in1983 inNyíregyháza. The drawing and painting has been present in my life since childhood and in time this will become more and more important to me. I started painting with the help of Edith Székhelyi painter in my hometown. I studied at the local High School and

CollegeofArtfrom Nyíregyháza from 1997 to 2001. Here I attended as decorative sculptor under the guidance of a great sculptor László Zagyva. I really liked sculpture, but still more attracted to painting and graphics (in some pictures my love for sculpture sits well).

After graduation I stayed more in my fifth professional year here at the institute, where I studied painting and graphics under the direction of Horváth János and Vikár István. I met a lot of new materials and techniques, which later provided a good basis for some of my works. After I finished high school, I moved toBudapestandSopron. I was in theUniversityofWest Hungary, Institute of

Applied Arts for a year, recording preparatory courses where I met packaging and furniture design. Before college, I had the opportunity to learn several new professions and work is also included in it. I worked at Tiffany glass as a ceramist for two years.

In 2005 I made a successful entrance exam in Kaposvar University College of Arts, and I graduated as drawing and visual communication teacher in 2009. During college I attended more creative workshops where I made friend with the watercolor painting.

I opened my first solo exhibition in Nyíregyháza in 2010 under the title "Women in art." Here were exhibited watercolors and my Tiffany paintings. Since then, in several books were published my

illustrations, and I currently ilustrate and I attended a number of group and solo exhibitions.

Almost two years, I prefer pencil drawings. When I draw, I exclude the outside world

and everything around me cease to exist ... just paper and pencil is.

In the spring of 2012 I took part in an online international competition: International Watercolor Society Art Contest (Turkey), where among thousands of competitors I won the prize II. with my graphic „Consternation”.

I still see a lot of challenges and opportunities in drawing but in 2013 I began to deal with the oil painting too. I work with these two techniques, but flirting to return to original profession, the world of sculpture as well."


   


 

    

 

  

 

 

  

 World Map
 


All Art On Line .com


Advertising
José Galvan GalleryMenu
Click here to submit your site to the José Galvan's Directory

World map of all the Artists

José Galvan's Directory Arts Montmartre ParisOur Twitter page

Our VK page

Email the Webmaster

Lastest sites added to the José Galvan's Directory

José Galvan's exhibition on ArtsCad.com

Publicité
Country
Africa-South-Artists
Albania-Artists
Algeria-Artists
Argentina-Artistas
Argentina-Galeria
Argentina-Portal
Armenia-Artists
Australia-Artists
Austria-Artists
Azerbaijan-Artists
Banderas-José-Galvan
Banners-Directory-World-Arts
Belarus-Artists
Belgium-Artists
Bolivia-Artistas
Brazil-Artistas
Bulgaria-Artists
Canada-Artists
Canada-Gallery
Chili-Artistas
China-Artists
China-Gallery
Colombia-Artistas
Costa Rica-Artistas
Croatia-Artists
Czech Republic-Artists
Denmark-Artists
Denmark-Gallery
Directory-World-Arts
Ecuador-Artistas
Egypt-Artists
Engines-Research
England-Artists
England-Gallery
España- Art & Design Online Shop
España-Artistas
España-Galería
España-Museo
Estonia-Artists
Estonia-International-Union-of-artists
Finland-Artists
French-Montmartre-Paris
Georgia-Artists
Germany-Gallery
Germany-Künstler
Greece-Artists
Holland-Artists
Hungary-Artists-Fan
Hungary-Artists-Professional
Hungary-Artists-Professional
India-Artists
India-Gallery
Indonesia-Artists
Iran-Artists
Irland-Artists
Israel-Artists
Israel-Social-Network
Italia-Artisti
Italia-Galleria
Italia Portale Arte
Japan-Artists
Korea South Arts
Latvia-Artist
Links-Partners-Galvan
Lithuania-Artists
México-Artistas
México-Galeria
Moldova-Artists
Nederlands Antilles
Netherlands-Artiesten
New Zealand-Artists
Northern-Ireland
Orkney-Artists
Perú-Artistas
Perú-Galeria
Philippines-Artists
Poland-Artists
Porto-Rico-United-States
Portugal-Artistas
Portugal-Portal
Romania-Artists
Romania-Gallery
Root Topsite
Russia-Artists
Saudi-Arabia-Artists
Scotland-Artists
Serbia-Artists
Slovakia-Artists
Slovenia-Artists
South Africa-Artists
Sweden-Artists
Switzerland-Artists
Switzerland-Gallery
Taiwan-Artists
Thailand-Artists
Turkey-Artists
Ukraine-Artists
Ukraine-Gallery
United States-Artists
United States-Directories
United States-Gallery
United States-Gallery
Uruguay-Artistas
Uzbekistan-Artists
Venezuela-Artistas
Wales-Artists


File Attachment Icon
T-642204.jpg