REGULAMIN V EDYCJI "WIKTORIA"

Międzynarodowy Wokalny Konkurs „Wiktoria 2016” V Edycja
22 października 2016r.

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorem Konkursu „Wiktoria 2016” jest
Fundacja Diamentowy Głos

Celem konkursu jest integracja środowisk kulturalnych, promocja szczególnie utalentowanych
solistów, duetów i zespołów oraz promocja Twórczości Anny German na skalę światową.

Cele konkursu:

propagowanie dorobku twórczości Anny German – patronki konkursu;
ożywianie aktywności muzycznej;
inspirowanie do rozwijania własnej twórczości;
odkrywanie nowych osobowości wokalnych oraz promowanie nowych talentów;
rozwijanie zdolności wokalnych, wrażliwości muzycznej oraz kultury scenicznej;
promocja twórczości instruktorów;
umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych
wyróżnienie najlepszych występów oraz promocja laureatów
promocja ludzi utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia umiejętności.

1. Uczestnicy rywalizują w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – 10 -15 lat
II kategoria – 16-25 lat
III kategoria – 26 +...Amatorzy/Profesjonaliści

2. Do udziału w przesłuchaniach zapraszamy wokalistów, duety wokalne i zespoły
Zapraszamy do udziału wokalistów profesjonalistów i amatorów

3. Wykonawcy przygotowują jeden utwór z dowolnym akompaniamentem
(akompaniator, pół-playback na CD w formie audio) lub a’capella.
Możliwy jest występ z własnym instrumentem po uprzedniej konsultacji z organizatorem.
Piosenka wykonywana podczas przesłuchań wstępnych nie może zostać zmieniona w przesłuchaniach konkursowych.

4. W konkursie mogą brać udział soliści
amatorzy oraz profesjonaliści
(III kategoria zostanie podzielona na dwie grupy –
amatorzy i profesjonaliści).

5. Prezentowany utwór musi być autorstwa Anny German lub z jej repertuaru.
Utwory "Tańczące Eurydyki" i "Człowieczy los" mogą być dopuszczone tylko z własną oryginalną interpretacją oraz aranżacją muzyczną.

6. Zachęcamy do przygotowania nowych opracowań muzycznych piosenek.

7. Czas trwania utworu nie może przekroczyć 4 min.

8. Istnieje możliwość zamówienia aranżacji muzycznej wybranej piosenki (należy to zgłosić w zgłoszeniu do konkursu).

9. Opis podkładu muzycznego powinien zawierać: nazwisko, imię, wiek, kategorię, nazwę piosenki oraz autorów (dla III kategorii – amator albo profesjonalista).

10. Zakwalifikowanie do IV edycji Konkursu „Wiktoria 2015” odbywa się poprzez nadesłanie MP3 oraz karty uczestnictwa.
Zgłoszenia oraz ksero opłaty konkursowej przyjmowane do dnia 30.09.2015r. na adres:
ludmila.piechowska@gmail.com

11. W wyjątkowych okolicznościach, gdy przyjazd na konsultacje wstępne jest niemożliwy, dopuszcza się możliwość nadesłania nagrań w formacie MP3. Takie nagrania będą brały udział w przesłuchaniach Jury konkursu.

12. Udział w konkursie jest odpłatny.

13. Opłata wpisowa wynosi odpowiednio: AMATORZY: soliści- 150 zł/os., duety – 75 zł/os.
PROFESJONALIŚCI: soliści – 200 zł; duety – 100 z/os.

17. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Po dokonaniu opłaty wybrana piosenka zostanie
wniesiona w wykaz piosenek konkursowych.

Opłatę należy wpłacić na konto Fundacji Diamentowy Głos:
03 1540 1157 2034 9095 8476 0001
(w tytule płatności należy wpisać: Darowizna na cele statutowe
Fundacji, imię i nazwisko uczestnika, nazwa konkursu)

18. Jury we wszystkich grupach wiekowych (trzy grupy) wyłoni po trzy miejsca premiowane nagrodami. Ponadto regulamin przewiduje Grand Prix , Nagrodę Publiczności oraz podziękowania dla instruktorów.

Grand Prix w wysokości 500 euro w kategorii Profesjonaliści
Grand Prix w wysokości 300 euro w kategorii Amatorzy

19. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, poziom warsztatu wykonawczego, interpretacja, aranżacja muzyczna utworu, intonacja, stylowość wykonania, prezentacja.

20. Konkurs oceniać będzie profesjonalne Jury. Ostateczne wyniki jury muszą być zaakceptowane przez Dyrektora Konkursu.

21. Nagrody i Dyplomy można odebrać tylko i wyłącznie podczas ogłoszenia wyników.

22. Koszty związane z udziałem w konkursie pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.

23. Istnieje możliwość pomocy przy rezerwacji hotelu na czas trwania przesłuchań po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

24. Uczestnicy konkursu proszeni są o nie nagrywanie występów i nie robieniu zdjęć podczas przesłuchań (można nagrywać tylko swój występ!)

25. Podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik i opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na promocję w formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji i promocji imprez Fundacji Diamentowy Głos.

26. Przysłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.

27. Zapraszamy na nasz Fan Page Anny German na FB gdzie znajdują się utwory wykonane przez Annę German : https://www.facebook.com/groups/137808782970653/

Strony Konkursu na FB:   

 

   

  World Map

   

   All Art On Line .com


Advertising
José Galvan GalleryMenu
Click here to submit your site to the José Galvan's Directory

World map of all the Artists

José Galvan's Directory Arts Montmartre ParisOur Twitter page

Our VK page

Email the Webmaster

Lastest sites added to the José Galvan's Directory

José Galvan's exhibition on ArtsCad.com

Publicité
Country
Africa-South-Artists
Albania-Artists
Algeria-Artists
Argentina-Artistas
Argentina-Galeria
Argentina-Portal
Armenia-Artists
Australia-Artists
Austria-Artists
Azerbaijan-Artists
Banderas-José-Galvan
Banners-Directory-World-Arts
Belarus-Artists
Belgium-Artists
Bolivia-Artistas
Brazil-Artistas
Bulgaria-Artists
Canada-Artists
Canada-Gallery
Chili-Artistas
China-Artists
China-Gallery
Colombia-Artistas
Costa Rica-Artistas
Croatia-Artists
Czech Republic-Artists
Denmark-Artists
Directory-World-Arts
Ecuador-Artistas
Egypt-Artists
Engines-Research
England-Artists
England-Gallery
España- Art & Design Online Shop
España-Artistas
España-Galería
España-Museo
Estonia-Artists
Estonia-International-Union-of-artists
Finland-Artists
French-Montmartre-Paris
Georgia-Artists
Germany-Gallery
Germany-Künstler
Greece-Artists
Holland-Artists
Hungary-Artists
India-Artists
India-Gallery
Indonesia-Artists
Iran-Artists
Irland-Artists
Israel-Artists
Israel-Social-Network
Italia-Artisti
Italia Portale Arte
Japan-Artists
Korea South Arts
Latvia-Artist
Links-Partners-Galvan
Lithuania-Artists
México-Artistas
México-Galeria
Moldova-Artists
Nederlands Antilles
Netherlands-Artiesten
New Zealand-Artists
Northern-Ireland
Orkney-Artists
Perú-Artistas
Perú-Galeria
Philippines-Artists
Poland-Artists
Porto-Rico-United-States
Portugal-Artistas
Portugal-Portal
Romania-Artists
Romania-Gallery
Root Topsite
Russia-Artists
Saudi-Arabia-Artists
Scotland-Artists
Serbia-Artists
Slovakia-Artists
Slovenia-Artists
South Africa-Artists
Sweden-Artists
Switzerland-Artists
Switzerland-Gallery
Taiwan-Artists
Thailand-Artists
Turkey-Artists
Turkmenistan-Artits
Ukraine-Artists
Ukraine-Gallery
United States-Artists
United States-Directories
United States-Gallery
United States-Gallery
Uruguay-Artistas
Uzbekistan-Artists
Venezuela-Artistas
Wales-Artists


File Attachment Icon
T-357407.jpg