Katarzyna Pander-Liszka, ur. w 1970 r. w Zabrzu. Artystką czuję się od zawsze.
Już we wczesnych latach dzieciństwa po raz pierwszy zetknęłam się z rękodziełem.
Proste czynności kreatywne, jak tworzenie kartonowych mieszkań i wyszukanych mebli w mikroskali,
już wkrótce znalazły swoje przełożenie w dorosłym życiu.
Ukończyłam policealne studium plastyczne “Studio sztuki” w Warszawie na kierunku kreacja przestrzeni,
a następnie przez wiele lat wykorzystywałam swój twórczy zapał spełniając się w roli dekoratora wnętrz.
Czas pokazał, że to właśnie tworzenie dodatków do wnętrz w postaci kolaży, zdecydowało o moim dalszym rozwoju artystycznym.
Kolejne doświadczenia zdobywałam poprzez liczne zagraniczne kursy, m.in. we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.
Należałam także do National Guild of Decoupeurs, gdzie, w zacnym międzynarodowym gronie, odkrywałam tajniki kolażu tradycyjnego.
W kolejnych latach prowadziłam w Warszawie pracownię kolażu,
gdzie nie tylko odnalazłam miejsce do realizowania własnych pasji, ale prowadziłam również szkolenia,
podczas których wprowadzałam w techniki kolażu innych miłośników sztuki.
Moja artystyczna podróż doprowadziła do odkrycia zupełnie nowych dziedzin. I tak przez kilka lat z zamiłowaniem malowałam na jedwabiu,
czego efektem było powstanie wielu prac pełnych nasyconych barw. Finalnie, magię odkryłam w malarstwie żywiącą,
które dało mi możliwość kreowania swojego własnego świata.
Oprócz ogromnej pasji do sztuk kreatywnych, w wolnym czasie inspiracji upatruję w świecie kulinariów oraz tworząc w zaciszu swojego ogrodu.

Katarzyna Pander-Liszka, born on in 1970 in Zabrze. I've always felt an artist.
Already in the early years of my childhood I first encountered handicrafts.
Simple creative activities, such as creating cardboard flats and sophisticated microscale furniture,
soon found their reflection in adulthood.
I graduated from the post-secondary art studio "Studio Sztuki" in Warsaw in the field of space creation,
and then for many years I used my creative enthusiasm fulfilling the role of interior decorator.
Time has shown that it was the creation of interior accessories in the form of collages that decided about my further artistic development.
I gained further experience through numerous foreign courses, including in Italy and the United States.
I also belonged to the National Guild of Decoupeurs, where, in a respectable international group, I discovered the secrets of traditional collage.
In the following years I ran a collage studio in Warsaw,
where I not only found a place to pursue my passions, but also conducted trainings,
during which I introduced collage techniques to other art lovers.
My artistic journey led to the discovery of completely new fields. And so for a few years I passionately painted on silk,
which resulted in the creation of many works full of saturated colors. Finally, I discovered magic in living painting,
which gave me the opportunity to create my own world.
In addition to a huge passion for creative arts, in my free time I see inspiration in the world of cooking and creating in the comfort of my garden.         All Art On Line .com


Advertising
José Galvan GalleryMenu
Click here to submit your site to the José Galvan's Directory

World map of all the Artists

José Galvan's Directory Arts Montmartre ParisOur Twitter page

Our VK page

Email the Webmaster

Lastest sites added to the José Galvan's Directory

José Galvan's exhibition on ArtsCad.com

Publicité
Country
Brazil-Artistas
Africa-South-Artists
Albania-Artists
Algeria-Artists
Argentina-Artistas
Argentina-Galeria
Argentina-Portal
Australia-Artists
Austria-Artists
Azerbaijan-Artists
Banderas-José-Galvan
Bangladesh-Artists
Banners-Directory-World-Arts
Belarus-Artists
Belgium-Artists
Bolivia-Artistas
Brazil-Artistas
Bulgaria-Artists
Canada-Artists
Canada-Gallery
Chili-Artistas
China-Artists
China-Gallery
Colombia-Artistas
Costa Rica-Artistas
Croatia-Artists
Czech Republic-Artists
Denmark-Artists
Denmark-Gallery
Directory-World-Arts
Ecuador-Artistas
Egypt-Artists
Engines-Research
England-Artists
England-Gallery
España- Art & Design Online Shop
España-Artistas
España-Galería
España-Museo
Estonia-Artists
Estonia-International-Union-of-artists
Finland-Artists
French-Montmartre-Paris
Georgia-Artists
Germany-Gallery
Germany-Künstler
Greece-Artists
Holland-Artists
Hungary-Artists-Fan
Hungary-Artists-Professional
India-Artists
India-Gallery
Indonesia-Artists
Iran-Artists
Irland-Artists
Israel-Artists
Israel-Social-Network
Italia-Artisti
Italia-Galleria
Italia Portale Arte
Japan-Artists
Korea, South-Artists
Latvia-Artist
Links-Partners-Galvan
Lithuania-Artists
México-Artistas
México-Galeria
Moldova-Artists
Morocco-Artists
Nederlands Antilles
Netherlands-Artiesten
New Zealand-Artists
Northern-Ireland
Orkney-Artists
Perú-Galeria
Philippines-Artists
Poland-Artists
Porto-Rico-United-States
Portugal-Artistas
Portugal-Portal
Romania-Artists
Romania-Gallery
Root Topsite
Russia-Artists
Saudi-Arabia-Artists
Scotland-Artists
Serbia-Artists
Slovakia-Artists
Slovenia-Artists
South Africa-Artists
Sweden-Artists
Switzerland-Artists
Switzerland-Gallery
Taiwan-Artists
Thailand-Artists
Turkey-Artists
Ukraine-Artists
Ukraine-Gallery
United States-Artists
United States-Artists
United States-Directories
United States-Gallery
Uruguay-Artistas
Uzbekistan-Artists
Venezuela-Artistas
Wales-Artists


File Attachment Icon
T-450108.jpg