Ευρυδίκη Μαρία Βεντούρη
Σπούδασα Αρχιτεκτονική στην Γαλλία στην ROUEN αρχικά (πρώτο κύκλο σπουδών) και κατόπιν στο Παρίσι (δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών)
στο École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (UP6) απ΄ όπου και απεφοίτησα.
Κατά την διάρκεια των σπουδών μου στην ROUEN είχα την τύχη να παρακολουθήσω χαρακτική στο ατελιέ
του Jacques Ramondot (ecole nationale de Beaux Arts). Όλη εκείνη την περίοδο δούλεψα μελάνια σε χαρτί και χαλκογραφίες.
Με την επιστροφή μου στην Ελλάδα ξεκίνησα να δουλεύω λάδια σε μουσαμά,
παράλληλα με την επαγγελματική μου απασχόληση στην Αρχιτεκτονική. Έλαβα μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Eurydice Maria Ventouri
Je suis née à Athènes. J' ai suivi mes études d' architecture en France, à Rouen au début (premier cycle)
et a Paris par la suite (deuxième et troisième cycle d' études)
a l' École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (UP6) d' où je suis diplômée.
Pendant mes études à Rouen j' ai eu la chance de fréquenter l' atelier de gravure de Jacques Ramondot (Ecole Nationale de Beaux Arts).
Pendant la durée des mes etudes j' ai surtout travaillé de dessins en encre et de gravures à l' eau forte et pointe sèche..
Après mon retour en Grèce j' ai surtout travaillé la peinture a l' huile sur canvas. J' ai participé à plusieures expositions.

Eurydice-Maria Ventouri
I studied Architecture in France, initially in Rouen (first course program) and then in Paris (second and third course program) at ÉcoleNationaleSupérieureD'Architecture de Paris-La Villette (UP6), from whichi graduated.
During my studies in Rouen I had the privilege to attend engravingat the studio of Jacques Ramondot (ÉcoleNationale des Beaux Arts).
During that period I worked with inks on paper and copper engraving "eau forte" and "pointe seche".
Upon my return to Greece I started working oil on canvas, alongside my professional employment in Architecture.
I have participated in many group exhibitions.   


   All Art On Line .com


Advertising
José Galvan GalleryMenu
Click here to submit your site to the José Galvan's Directory

World map of all the Artists

José Galvan's Directory Arts Montmartre ParisOur Twitter page

Our VK page

Email the Webmaster

Lastest sites added to the José Galvan's Directory

José Galvan's exhibition on ArtsCad.com

Publicité
Country
Brazil-Artistas
Africa-South-Artists
Albania-Artists
Algeria-Artists
Argentina-Artistas
Argentina-Galeria
Argentina-Portal
Australia-Artists
Austria-Artists
Azerbaijan-Artists
Banderas-José-Galvan
Bangladesh-Artists
Banners-Directory-World-Arts
Belarus-Artists
Belgium-Artists
Bolivia-Artistas
Brazil-Artistas
Bulgaria-Artists
Canada-Artists
Canada-Gallery
Chili-Artistas
China-Artists
China-Gallery
Colombia-Artistas
Costa Rica-Artistas
Croatia-Artists
Czech Republic-Artists
Denmark-Artists
Denmark-Gallery
Directory-World-Arts
Ecuador-Artistas
Egypt-Artists
Engines-Research
England-Artists
England-Gallery
España- Art & Design Online Shop
España-Artistas
España-Galería
España-Museo
Estonia-Artists
Estonia-International-Union-of-artists
Finland-Artists
French-Montmartre-Paris
Georgia-Artists
Germany-Gallery
Germany-Künstler
Greece-Artists
Holland-Artists
Hungary-Artists-Fan
Hungary-Artists-Professional
India-Artists
India-Gallery
Indonesia-Artists
Iran-Artists
Irland-Artists
Israel-Artists
Israel-Social-Network
Italia-Artisti
Italia-Galleria
Italia Portale Arte
Japan-Artists
Korea, South-Artists
Latvia-Artist
Links-Partners-Galvan
Lithuania-Artists
México-Artistas
México-Galeria
Moldova-Artists
Morocco-Artists
Nederlands Antilles
Netherlands-Artiesten
New Zealand-Artists
Northern-Ireland
Orkney-Artists
Perú-Galeria
Philippines-Artists
Poland-Artists
Porto-Rico-United-States
Portugal-Artistas
Portugal-Portal
Romania-Artists
Romania-Gallery
Root Topsite
Russia-Artists
Saudi-Arabia-Artists
Scotland-Artists
Serbia-Artists
Slovakia-Artists
Slovenia-Artists
South Africa-Artists
Sweden-Artists
Switzerland-Artists
Switzerland-Gallery
Taiwan-Artists
Thailand-Artists
Turkey-Artists
Ukraine-Artists
Ukraine-Gallery
United States-Artists
United States-Artists
United States-Directories
United States-Gallery
Uruguay-Artistas
Uzbekistan-Artists
Venezuela-Artistas
Wales-Artists


File Attachment Icon
T-791736.jpg