Ειριδικη Μαρια Βεντορη
Σποṣδασα Αριτεκτονικς στην Γαλλια στην ROUEN αρικι (πρρτο κκλο σποιδν)και καττιν στο Παρισι (δεṣτερο και τριτο κκλο
σποιδν) στο École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (UP6) απ ́ απεφοιτησα.
Κατι την διιρκεια των σποιδνν μος στην ROUEN ειιηα τνν τṣηνα παρακολοοκθσω
ατελιṣ τος Jacques Ramondot (ecole nationale de Beaux Arts).
Με την επιστροφṣ μος στην Ελλιδα εκινηα να δοιλεκω λιδια σε
μοισαμς, παριλλλλα με την επαγγελματικς μος απασηλησηστην Αριτετονικ. Έλαβα μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Eurydice Maria
Ventouri Je suis née à Athènes.J’ai suivi mes études d’architecture en France, à Rouen au début (premier cycle) et un
Paris par la suite (deuxième et troisième cycle d’études) a l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (UP6) d’où je suis diplômée. 
Pendentif mes études à Rouen j’ai eu la chance de l’atelier de gravure de Jacques Ramondot (Ecole Nationale des Beaux Arts).
Pendentif la durée des mes etudes j’ai surtout travaillé de dessins en encre et de gravures à l’eau forte et pointe sèche..
Après mon retour en Grèce j’ai plus travaillé la peinture a l’huile sur toile. J’ai participé à plus des expositions.
Eurydice-Maria Ventouri J’ai étudié l’architecture en France,
d’abord à Rouen (premier cours) puis à Paris (deuxième et troisième cours)
à l’École NationaleSupérieD’Architecture de Paris-La Villette (UP6), don’t j’ai obtenu son diplôme. Pendentif
mes études à Rouen, j’ai eu le privilège d’assister à la gravure dans l’atelier de Jacques Ramondot (École nationale des beaux-arts).
Pendentif ce période, j’ai travaillé avec des encres sur papier et gravure en cuivre « eau forte » et « pointe seche ».
À mon retour en Grèce, j’ai commencé à travailler à l’huile sur toile, parallèlement à mon emploi professionnel en architecture.
J’ai participé à des expositions collectives.                        


    

José Galvan Gallery


José Galvan's Directory links
Menu
Click here to submit your site to the José Galvan's Directory

José Galvan's Directory Arts Montmartre ParisOur Twitter page

Our VK page

Email the Webmaster

Lastest sites added to the José Galvan's Directory

José Galvan's exhibition on ArtsCad.com

Country
Albania-Artists
Algeria-Artists
Argentina-Artistas
Argentina-Galeria
Argentina-Portal
Australia-Artists
Austria-Artists
Azerbaijan-Artists
Banderas-José-Galvan
Bangladesh-Artists
Banners-Directory-World-Arts
Belarus-Artists
Belgium-Artists
Belgium-Artists
Bolivia-Artistas
Bosnie-Herzégovine-Artists
Brazil-Artistas
Bulgaria-Artists
Canada-Artists
Canada-Gallery
Chili-Artistas
China-Artists
China-Gallery
Colombia-Artistas
Corée, Artistes du Sud
Costa Rica-Artistas
Croatia-Artists
Cuba-Artistas
Czech Republic-Artists
Directory-World-Arts
Ecuador-Artistas
Egypt-Artists
Engines-Research
England-Artists
England-Gallery
España-Artistas
España-Galería
Estonia-Artists
Estonia-International-Union-of-artists
Finland-Artists
French-Montmartre-Paris
Georgia-Artists
Germany-Gallery
Germany-Künstler
Ghana-Artists
Greece-Artists
Holland-Artists
Hungary-Artists-Fan
Hungary-Artists-Professional
India-Artists
India-Gallery
Indonesia-Artists
Iraq-Artists
Islande-Artistes
Israel-Artists
Israel-Social-Network
Italia-Artisti
Italia-Galleria
Japan-Artists
Links-Partners-Galvan
Lithuania-Artists
México-Artistas
Moldova-Artists
Morocco-Artists
Nederlands Antilles
Netherlands-Artiesten
New Zealand-Artists
Nicaragua-Artistas
Northern-Ireland
Orkney-Artists
Pakistan-Artists
Peru-Artistas
Perú-Galeria
Philippines-Artists
Poland-Artists
Porto-Rico-United-States
Portugal-Artistas
Portugal-Portal
Romania-Artists
Romania-Artists
Root Topsite
Russia-Artists
Saudi-Arabia-Artists
Scotland-Artists
Serbia-Artists
Slovakia-Artists
Slovenia-Artists
South-Africa-Artists
Sweden-Artists
Switzerland-Artists
Switzerland-Gallery
Taiwan-Artists
Turkey-Artists
Ukraine-Artists
Ukraine-Gallery
United States-Artists
United States-Artists
United States-Directories
United States-Gallery
Uruguay-Artistas
Venezuela-Artistas
Vietnam-Artists
Wales-Artists