Farkas Ervin (Tatabánya, 1976. december 19. ) roma származású magyar festő. Szegény romacsalád gyermekeként látta meg a napvilágot.
Szülei válása után kisgyerekként állami gondozásba került, ami művészeti szempontból is nagyban meghatározta további életét.

Tanárai, közeli barátai korán felismerték tehetségét és arra lelkesítették, hogy folytassa a rajzolást.
13 évesen fedezte fel a festés örömeit, így vall erről:

 "A festés boldoggá tett, felszabadított és vigaszt nyújtott." Roma közösségfejlesztő asszisztensi képzést szerzett,
éveken át a tatabányai Hatostelep Márton Áron Kisebbségi és Ifjúsági Szervezetében tevékenykedett, közben megnősült,
hat gyermekük született
1990 óta foglalkozik behatóan a festészettel, állandóan képezi magát és fest.
Hatással voltak művészetére az ókori egyiptomi piramisok,
a kézműves tárgyak, halotti maszkok és azok szimbólumai, az indiai kultúra,
Claude Monet és Csontváry Kosztka Tivadar szín-és festői világa. 1990 óta kiállítóművész,
az 1990-es évek óta rendszeresen látogatója a Cigány Ház alkotótáborának

Elég hamar családot alapított, ekkor 19 éves volt, első kiállítása is erre az időszakra tehető.
Festészetét kezdetben a szürrealista álomvilág határozta meg,
az álomvilág melybe a kegyetlen valós világ elől menekült. Annak a ténynek,
hogy romának született mindig is tudatában volt, de népének kultúrája, életképei Mésztelepen ivódtak lelkébe.
Mésztelepen kezdte el festeni a roma embereket, mindennapi életüket, örömüket és bánatukat.

Naiv képei nagy sikereket arattak, egyre ismertebbé vált.
A kiállítást mely sorsdöntő volt 2000-ben rendezte meg a Móri Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Lamberg-kastély galériájában.
Ami fontosságát adta ennek a kiállításnak az volt,
hogy az Országos Cigány Módszertani Központ valamint a Fővárosi Önkormányzat Cigányház szoboranyagával együtt állították ki alkotásait.
Ezzel Magyarországon jegyzett festőművész lett.
Képei bekerültek a Cigányház közgyűjteményébe.
Azóta rendszeres résztvevője alkotótáboraiknak is.
A Magyarországi Romaparlament 2002-ben önálló kiállítást rendezett képeiből. Magánemberek, gyűjtők, galériák egyaránt vásárolnak tőle.

A Magyar Kulturális Örökség Minisztériuma valamint a Nemzeti Kulturális Alap szervezésében 2005-ben meghívták Olaszország Lauro városába.
Lauro kérésére egy 3x4 méteres falfestményt készített s egy festményét az ottani galéria állandó kiállításon mutatja be.
Mivel művészként szükségét érezte, 2007-ben leérettségizett a Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Középiskolában.  

2017-től az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Képi ábrázolás szak festő tagozatán folytatja tanulmányait.
A diploma megszerzése után tanítani szeretné a művészetet.

Ervin Farkas (Tatabánya, December 19, 1976) is a Hungarian painter of Roma origin. He was born as a child of a poor Roma family.
After the divorce of his parents, he was placed in state care as a small child, which also largely determined his further life from an artistic point of view.
His teachers, his close friends, recognized his talent early on and encouraged him to continue drawing.
He discovered the joys of painting at the age of 13, as he testifies:
 "Painting made me happy, liberated, and comforted." Roma received training as a community development assistant,
for many years he worked in the Minority and Youth Organization of Áron Márton Hatostelep in Tatabánya, while he married,
their six children, born in 1990, have been deeply involved in painting, constantly educating themselves and painting.
His art was influenced by the ancient Egyptian pyramids,
handicrafts, death masks and their symbols, Indian culture,
The color and picturesque world of Claude Monet and Tivadar Kosztka Csontváry. Exhibitor since 1990,
he has been a regular visitor to the creative camp of the Gypsy House since the 1990s
He started a family soon enough, at that time he was 19 years old, and his first exhibition can be done for this period.
His painting was initially defined by the surreal dream world,
the dream world into which he fled from the cruel real world. The fact that
he was always aware that he was born a Roma, but the culture and life images of his people drank into his soul in Lime Colony.
He started painting Roma people, their daily lives, joys and sorrows at a lime settlement.
His naive paintings were a great success, becoming more and more famous.
The exhibition, which was decisive, was organized in 2000 by the Mór Gypsy Minority Self-Government in the gallery of Lamberg Castle.
What gave importance to this exhibition was
that his works were exhibited together with the sculptural material of the National Gypsy Methodological Center and the Gypsy House of the Budapest Municipality.
With this, he became a registered painter in Hungary.
His pictures have been included in the public collection of the Gypsy House.
Since then, he has also been a regular participant in their creative camps.
In 2002, the Hungarian Roma Parliament organized a solo exhibition of his paintings. Private individuals, collectors, galleries all buy from him.
Organized by the Hungarian Ministry of Cultural Heritage and the National Cultural Fund, he was invited to Lauro, Italy in 2005.
At Lauro's request, he made a 3x4-meter mural and a painting is on display at the gallery's permanent exhibition.
Feeling a need as an artist, he graduated in 2007 from Mikes Kelemen Adult and Youth High School.
From 2017, he will continue his studies in the painting department of the Dániel Berzsenyi Teacher Training Faculty of Eötvös Loránd University.
After graduation, you want to teach art.


           

   All Art On Line .com


Advertising
José Galvan Gallery


José Galvan's Directory links
Menu
Click here to submit your site to the José Galvan's Directory

World map of all the Artists

José Galvan's Directory Arts Montmartre ParisOur Twitter page

Our VK page

Email the Webmaster

Lastest sites added to the José Galvan's Directory

José Galvan's exhibition on ArtsCad.com

Publicité
Country
Albania-Artists
Algeria-Artists
Argentina-Artistas
Argentina-Galeria
Argentina-Portal
Australia-Artists
Austria-Artists
Azerbaijan-Artists
Banderas-José-Galvan
Bangladesh-Artists
Banners-Directory-World-Arts
Belarus-Artists
Belgium-Artists
Bolivia-Artistas
Brazil-Artistas
Bulgaria-Artists
Canada-Artists
Canada-Gallery
Chili-Artistas
China-Artists
China-Gallery
Colombia-Artistas
Corée, Artistes du Sud
Costa Rica-Artistas
Croatia-Artists
Czech Republic-Artists
Directory-World-Arts
Ecuador-Artistas
Egypt-Artists
Engines-Research
England-Artists
England-Gallery
España- Art & Design Online Shop
España-Artistas
España-Galería
España-Museo
Estonia-Artists
Estonia-International-Union-of-artists
Finland-Artists
French-Montmartre-Paris
Georgia-Artists
Germany-Gallery
Germany-Künstler
Grèce-Artistes
Greece-Artists
Holland-Artists
Hongrie-Artistes-Fan
Hongrie-Artistes-Professionnels
Hungary-Artists
Hungary-Artists-Fan
Hungary-Artists-Professional
Inde-Artistes
India-Gallery
Indonesia-Artists
Iran-Artists
Irland-Artists
Islande-Artistes
Israel-Artists
Israel-Social-Network
Italia-Artisti
Italia-Galleria
Italia Portale Arte
Japan-Artists
Latvia-Artist
Links-Partners-Galvan
Lithuania-Artists
México-Artistas
México-Galeria
Moldova-Artists
Morocco-Artists
Nederlands Antilles
Netherlands-Artiesten
New Zealand-Artists
Northern-Ireland
Orkney-Artists
Perú-Artistas
Perú-Galeria
Philippines-Artists
Poland-Artists
Porto-Rico-United-States
Portugal-Artistas
Portugal-Portal
Romania-Artists
Romania-Gallery
Root Topsite
Russia-Artists
Saudi-Arabia-Artists
Scotland-Artists
Serbia-Artists
Serbie-Artistes
Slovakia-Artists
Slovenia-Artists
South-Africa-Artists
Sweden-Artists
Switzerland-Artists
Switzerland-Gallery
Taiwan-Artists
Thailand-Artists
Turkey-Artists
Ukraine-Artists
Ukraine-Gallery
United States-Artists
United States-Artists
United States-Directories
United States-Gallery
Uruguay-Artistas
Uzbekistan-Artists
Venezuela-Artistas
Wales-Artists


File Attachment Icon
T-585373.jpg